برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۳۹۹

امتحانات نهایی دوازدهم (رشته ریاضی و تجربی):

دریافت فایل

 

امتحانات نهایی دوازدهم (رشته انسانی):

دریافت فایل

 

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی (قدیم):

دریافت فایل

 

امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری (قدیم):

دریافت فایل

 

برنامه امتحانات داخلی خرداد ۱۳۹۹

امتحانات داخلی دوازدهم، سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

 دریافت فایل

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن