برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۳۹۸

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی (اصلاحیه به دلیل لیالی قدر):

دریافت فایل PDF


امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری (اصلاحیه به دلیل لیالی قدر):

دریافت فایل PDF


برنامه امتحانات داخلی خرداد ۱۳۹۸

امتحانات داخلی سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش: (اصلاحیه)

دریافت فایل PDF


آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن