برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۳۹۸

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی:

دریافت فایل PDF


امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری:

دریافت فایل PDF


برنامه امتحانات داخلی خرداد ۱۳۹۸

امتحانات داخلی سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

در اردیبهشت ۹۸ در همین صفحه اطلاع‌رسانی خواهد شد.


آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن