برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۳۹۸

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی:

دریافت فایل تصویری

 

امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری:

دریافت فایل تصویری

 

برنامه امتحانات داخلی شهریور ۱۳۹۸

امتحانات داخلی سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

دریافت فایل تصویری    -    دریافت فایل PDF

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن