برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۰

امتحانات نهایی دوازدهم نظری و پیش‌دانشگاهی:

دریافت فایل

 

 

برنامه امتحانات داخلی خرداد ۱۴۰۰

امتحانات داخلی نظری و کاردانش:

دریافت فایل

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن