برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۲

امتحانات نهایی دوازدهم نظری:

 دانلود برنامه

 

 

برنامه امتحانات داخلی شهریور ۱۴۰۲

امتحانات داخلی نظری و کاردانش:

 دانلود برنامه

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن