برنامه امتحانات نهایی دی ۱۳۹۸

امتحانات نهایی دوازدهم (دوره دوم متوسطه):

دریافت فایل PDF

 

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی:

دریافت فایل PDF

 

امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری:

دریافت فایل PDF

 

برنامه امتحانات داخلی دی ۱۳۹۸

امتحانات داخلی دوازدهم، سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

دریافت فایل PDF

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن