برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۳۹۷

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی:

دریافت قایل


امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری:

دریافت فایل


برنامه امتحانات داخلی دی ماه ۱۳۹۷

امتحانات داخلی سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

دریافت فایل PDF    دریافت فایل تصویری


آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن