برنامه امتحانات نهایی دی ۱۳۹۹

امتحانات نهایی دوازدهم نظری:

دریافت فایل

 

 

برنامه امتحانات داخلی دی ۱۳۹۹

امتحانات داخلی نظری و کاردانش:

 دریافت فایل

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن