۱.    کپی شناسنامه عکسدار (صفحه اول و دوم) و کارت‌ملی هوشمند

۲.    کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم) و کارت‌ملی پدر و مادر 

۳.    ۶ قطعه عکس  4×3  پشت‌نویسی شده جدید

۴.    برگه رمز انتقال جدید از آخرین مدرسه‌ای که دانش آموز تحصیل کرده

۵.    آخرین ریزنمرات تحصیلی (همان خلاصه وضعیت تحصیلی می‌باشد، ستونی که نمرات ضمن سال و یا تابستان درج شده است، همچنین باید تمام کارنامه‌های مربوط به آن ستون‌ها موجود باشد.)

۶.    برگه معافیت‌تحصیلی یا کارت هوشمند پایان‌خدمت یا معافیت دوره سربازی 

۷.    کارنامه‌های سال‌های تحصیلی گذشته

۸.    فرم هدایت تحصیلی (دانش‌آموزان پایه نهم باید هدایت تحصیلی مهر شده از اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه داشته باشند. دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی نیازی به این فرم ندارند.)

۹.    اصل مدرک و کارنامه سیکل [نهم نظام جدید یا سوم راهنمایی قدیم] (دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پیش‌دانشگاهی که مدرک دیپلم در مدارکشان موجود است، دیگر نیازی به مدرک سوم راهنمایی و هدایت تحصیلی ندارند.)

۱۰.    گواهی اصل یا گواهی موقت قبولی پایان تحصیلات دوره متوسطه به همراه تاییدیه تحصیلی از پیشخوان دولت (فقط برای دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی)