رشته‌ها و دروس ارائه شده:

متوسطه نظری (دوره دوم)

ریاضی، تجربی و انسانی

 

کاردانش

    گرافیک رایانه‌ای (9901/1)

    صفحه آرایی (9909/1)

    تعمیر موتور و برق خودرو (91231)

    حسابداری مالی (94203)

    معماری داخلی (6188/1)

    تابلوسازی برق صنعتی (9958/1)

 

   

فرآیند ثبت‌نام: