رشته‌ها و دروس ارائه شده:

متوسطه نظری (دوره دوم)

ریاضی، تجربی و انسانی

 

کاردانش

    گرافیک کامپیوتری (9901/1)

    تعمیر موتور و برق خودرو (6114/1)

    حسابداری مالی (6172/1)

    معماری داخلی (6188/1)

    تابلوسازی برق صنعتی (9958/1)

    تعمیر ابزار دقیق (9970/1)

   

فرآیند ثبت‌نام:

 

شماره حساب:

بانک ملی  0106056761007   به نام مدرسه صبح امید