ابتدا در مرورگر خود آدرس aee.medu.ir را بنویسید تا به صورت مستقیم به سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی منتقل شوید یا می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

«سامانه مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی»

 

ایتدا در صفحه باز شده، روی گزینه امتحانات که در سمت راست سایت است، کلیک کنید. زیرمجموعه این عنوان باز می شود که سال امتحانات را نشان می دهد. با کلیک روی هر یک، دوره های خرداد، شهریور و دی ظاهر می شوند که می توان هر کدام را انتخاب کرد.

 

سپس صفحه برنامه امتحانی دوره انتخاب شده ظاهر خواهد شد. حال برای هر درس، بایستی روی نام آن کلیک نمایید تا فایل PDF حاوی سوال و پاسخ آن دانلود شود.