با توجه به جابجایی تعطیلات در ماه رمضان، امتحانات داخلی روز دوشنبه مورخ ۶ خرداد ۹۸، به روز یکشنبه مورخ ۵ خرداد ۹۸ منتقل شده است. روزهای دیگر کمافی‌السابق تغییر نکرده است. لازم به ذکر است که با مراجعه به منوی سایت، بخش برنامه امتحانی، می‌توانید اصلاحیه برنامه امتحانات داخلی را دریافت کنید.