کارنامه‌های نیم‌سال دی ۹۹ آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ به مدرسه مراجعه کنید.