کارنامه‌های نیم‌سال تابستان ۹۹ آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ به مدرسه مراجعه کنید.