کارنامه‌های نیم‌سال شهریور ۹۹ آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ به مدرسه مراجعه کنید.