کارنامه امتحانات داخلی نیم‌سال دوم ۱۴۰۰۱۴۰۱ کاردانش آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ به مدرسه مراجعه کنید.