کارنامه امتحانات داخلی نیم‌سال اول ۱۴۰۰۱۴۰۱ کاردانش آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ به مدرسه مراجعه کنید.