کارنامه امتحانات داخلی کاردانش نیم‌سال تابستان ۱۴۰۰ آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ به مدرسه مراجعه کنید.