کارنامه دوره «پیش‌دانشگاهی» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی پیش‌دانشگاهی، برای دریافت آن می‌توانید از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ به مدرسه مراجعه کنید.