نتایج اولیه امتحانات نهایی «نظری» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای مشاهده آن، از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ به مدرسه مراجعه فرمایید.

در صورت اعتراض، شخص دانش‌آموز باید آن را هر چه زودتر به صورت کتبی، به همراه اثر انگشت در فرم مخصوص به مسئول اداری تحویل دهد؛ شایان ذکر است بعد از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.