نتایج اولیه امتحانات نهایی شهریورماه «دوازدهم نظری»، «پیش‌دانشگاهی» و «سوم نظری» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای مشاهده آن، روز سه‌شنبه ۹۹/۰۶/۱۸ به مدرسه مراجعه فرمایید. 

در صورت اعتراض، شخص دانش‌آموز باید آن را به صورت کتبی، به همراه اثر انگشت در فرم مخصوص به مسئول اداری تحویل دهد؛ شایان ذکر است بعد از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.