نتایج اولیه امتحانات نهایی «نظری» و کارنامه «کاردانش» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای مشاهده آن، از روز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به مدرسه مراجعه فرمایید.

در صورت اعتراض، شخص دانش‌آموز باید آن را هر چه زودتر به صورت کتبی، به همراه اثر انگشت در فرم مخصوص به مسئول اداری تحویل دهد؛ شایان ذکر است بعد از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.