نتایج امتحانات نهایی دی‌ماه «پیش‌دانشگاهی» آماده توزیع است، لذا دانش‌آموزان برای مشاهده آن، از روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ به مدرسه مراجعه فرمایند. 
در صورت اعتراض، شخص دانش‌آموز باید آن را به صورت کتبی، به همراه اثر انگشت در فرم مخصوص به مسئول اداری تحویل دهد؛ شایان ذکر است بعد از روز یک‌شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۴ هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.