کارنامه امتحانات داخلی و گواهی موقت فارغ‌التحصیلان نیم‌سال دوم ۱۴۰۱۱۴۰۲ کاردانش آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ به مدرسه مراجعه کنید.