⌚ دانش‌آموزان ترم گذشته که درس مانده تا فارغ‌التحصیلی دارند، برای ثبت‌نام در ترم جدید، ابتدا بایستی با مدرسه تماس بگیرند تا ریزنمرات توسط مسئولین مدرسه بررسی و فرم‌های موردنیاز آماده شود. پس از این مرحله، با شما برای حضور در مدرسه جهت امضای انتخاب واحد و پرداخت شهریه، هماهنگ خواهد شد.

😷🧤 رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مخصوصا پوشیدن ماسک الزامی است.