🔔 ثبت‌نام ترم جدید از روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ شروع شده است.

⌚ حضور در مدرسه برای ثبت‌نام، مستلزم تعیین وقت قبلی است. لذا برای هماهنگی، در ساعات کاری مدرسه (شنبه تا چهارشنبه ساعت ۴ تا ۷) با شماره تلفن مدرسه تماس حاصل نمایید و فقط در زمان مشخص شده به مدرسه مراجعه کنید.

😷🧤 رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مخصوصا پوشیدن ماسک الزامی است.

📁 دانش‌آموزان جدید‌الورود، از بخش «مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام»، پرونده خود را بررسی و در صورت نیاز، آن را تکمیل نمایند.