🔔 ثبت‌نام ترم جدید از روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه شروع می‌شود.

⌚ برای هماهنگی، در ساعات کاری مدرسه (دوشنبه یا چهارشنبه ساعت ۴ تا ۷) با شماره تلفن مدرسه تماس حاصل نمایید و در زمان مشخص شده به مدرسه مراجعه کنید.