🔔 ثبت‌نام ترم جدید از یکشنیه ۲۰ بهمن آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۴ اسفند ادامه دارد.

🔖 اصل شناسنامه، کارت ملی و همچنین کارت پایان خدمت (در صورت داشتن) را با خود همراه داشته باشید.

📝 تمامی دانش‌آموزان برای ثبت‌نام و پر کردن فرم انتخاب‌واحد حتما باید به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند.

📷 در صورت کمبود عکس یا نواقص پرونده، قبل از ثبت‌نام بایستی آن را برطرف کنید.

 

🔴 توجه:

با توجه به محدودیت زمانی و به منظور برنامه‌ریزی بهتر و بهره‌مندی از کلاس‌ها، در اسرع وقت برای ثبت‌نام مراجعه کنید.