نظر به اینکه تعدادی از دانش‌‌آموزان در ترم جاری ثبت‌نام نکرده‌ٰاند، مقرر گردید تا این گروه، به صورت انفرادی و با تعیین وقت قبلی در مدرسه حاضر شوند تا بتوانند فرم‌های ثبت‌نام را تکمیل و مبلغ شهریه را پرداخت نمایند.
هر دانش‌آموز بایستی دقیقا در زمان تعیین شده که به وی اعلام می‌شود، به مدرسه مراجعه نماید و بهداشت فردی، اعم از پوشیدن دستکش و ماسک را رعایت کند.
لازم به ذکر است کار مراجعین بدون هماهنگی از قبل یا خارج از وقت تعیین شده، انجام نخواهد شد.

برای تعیین وقت مراجعه، نام و نام‌خانوادگی را به همراه پایه تحصیلی خود، به شماره 09399868495 پیامک کنید.