بنابر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رییس‌جمهور تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه‌شنبه این هفته (۲۹ تیر ۱۴۰۰) تا یکشنبه هفته آینده (۳ مرداد ۱۴۰۰) تعطیل است.