امتحانات نهایی و داخلی در روزهای دوشنبه ۱۶ دی و سه‌شنبه ۱۷ دی لغو شده است و برگزاری این امتحانات به ترتیب به روزهای سه‌شنبه ۲۴ دی و چهارشنبه ۲۵ دی‌ موکول خواهد شد.

توجه: برنامه باقی امتحانات تغییری نکرده است و مطابق زمان‌بندی که قبلا اعلام شده بود، برگزار می‌گردد.

متن خبر