با توجه به وضعیت و شرایط بیماری کورونا و با دستور استانداری تهران، مدارس از تاریخ ۱۲ مهر تا ۱۸ مهر مدرسه تعطیل خواهد بود.

دانش‌آموزان توجه داشته باشند که آموزش تعطیل نیست و می‌توانند از طریق اپلیکیشن شاد یا شبکه تلویزیونی آموزش، به یادگیری و تمرین دروس بپردازند.