با توجه به فعال شدن گزینه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی در سامانه my.medu.ir شایسته است دانش آموزان با مراجعه به سامانه با نام کاربری که همان کد ملی و رمز پیش فرض خود که همان سریال شناسنامه (۶ رقمی) جهت مشاهده و چاپ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. 
شایان ذکر است با توجه به QR Code کارت نیازی به مُهر و امضای مدیر مدرسه نمی‌باشد.
مگر در مواردی که کارت دارای نقص باشد. 
بطور مثال: عدم تصویر (عکس) دانش آموز روی کارت و ... 
کلیه دانش آموزان که می بایست در حوزه امتحان حضور داشته باشند جهت شرکت در امتحانات نهایی کارت خود را با دقت ملاحظه و کنترل نمایند تا در حوزه امتحانی خود دچار مشکل نشوند.