گواهی موقت مدرک فارغ‌التحصیلان دوازدهم نظری و کاردانش خرداد ۱۴۰۰ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل برای دریافت آن می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به مدرسه مراجعه فرمایند.