گواهی موقت مدرک فارغ‌التحصیلان دوازدهم نظری و کاردانش دی ۱۴۰۰ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل برای دریافت آن می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به مدرسه مراجعه فرمایند.