گواهی موقت دیپلم نیم‌سال دی ۹۸ برای دانش‌آموزان نظری و کاردانش آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.