گواهی موقت مدرک دوازدهم و سوم نظری فارغ‌التحصیلان خرداد ۹۹ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل برای دریافت آن می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ به مدرسه مراجعه فرمایند.