گواهی موقت مدرک سوم متوسطه نظری آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم نظری می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.