گواهی موقت دیپلم سوم نظری آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل می‌توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.