گواهی موقت مدرک سوم متوسطه نظری و کاردانش آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل شهریور می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.