گواهی موقت مدرک پیش‌دانشگاهی صادر شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل پیش‌دانشگاهی می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ برای دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.