گواهی موقت مدرک پیش‌دانشگاهی آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل پیش‌دانشگاهی می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.