گواهی موقت مدرک پیش‌دانشگاهی دی ۹۸ آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل پیش‌دانشگاهی می‌توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ برای دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.