گواهی موقت دیپلم کاردانش آماده شده است. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کاردانش می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ برای صدور و دریافت آن به مدرسه مراجعه فرمایند.