سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر