بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا، چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ مدرسه تعطیل است.