با توجه به افزایش بارش برف، یکشنبه مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مدرسه تعطیل است.