سه‌شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مدرسه تعطیل است.

متن خبر