سه‌شنبه مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ مدرسه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.

امتحانات داخلی ۲۷ خرداد (تربیت بدنی) به روز یکشنبه ۲ بهمن موکول خواهد شد.