سه‌شنبه مورخ ۶ اسفند ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر