به اطلاع می‌رساند نتایج اولیه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

  • موارد بسیار مهم مرتبط با اعلام نتایج:
  1. نتایج در سامانه my و کاربری (کاربری کد ملی و رمز سریال شناسنامه) ذی نفع در دسترس و قابل مشاهده است: my.medu.ir
  2. زمان ثبت درخواست رسیدگی مجدد فقط در بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ خواهد بود.
  3. این زمان و شیوه ثبت اعتراض یا درخواست رسیدگی مجدد قابل تغییر نیست. (با توجه به اعلام نتایج در سامانه my و کاربری فرد که در هر لحظه قابل دسترسی می‌باشد تعطیلات و مناسبت های پیش رو تاثیری بر تمدید زمان رسیدگی ندارد.)
  4. ثبت اعتراض ممکن است منجر به تغییر  در نمره نشده و یا نمره افزایش و یا کاهش پیدا کند.
  5. با شروع تصحیح رسیدگی به اعتراضات امکان انصراف از ثبت اعتراض به هیچ عنوان وجود ندارد.
  6. برای ثبت اعتراض به نمره هر درس، فقط توسط داوطلب بر روی گزینه «اعتراض به نمره» کلیک می‌شود.

⚡نکته: اگر دانش‌آموز به تعداد برگه خود اعتراض داشته باشد و اقدام به ثبت اعتراض در سامانه my و کاربری خود نماید، حوزه های تصحیح از قسمت [اعلام خرابی توسط دانش آموزان]  این درخواست‌ها را مشاهده و بررسی می‌نمایند و بعداز حل مغایرت احتمالی نسبت به رفع خرابی اقدام می‌کنند.