کارنامه و گواهی موقت مدرک دیپلم صادر شده است. دانش‌آموزان گرامی سوم متوسطه می‌توانند برای دریافت آن‌ها از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ به مدرسه مراجعه فرمایند.