کارنامه و گواهی موقت دیپلم سوم کاردانش صادر شده است. دانش‌آموزان گرامی کاردانش می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ برای دریافت آن‌ها به مدرسه مراجعه فرمایند.