کارنامه و گواهی موقت مدرک پیش‌دانشگاهی صادر شده است. دانش‌آموزان گرامی پیش‌دانشگاهی می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ برای دریافت آن‌ها به مدرسه مراجعه فرمایند.