اعتراضات به نمرات بررسی شده و کارنامه‌های نیم‌سال دی ۱۴۰۱ آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به مدرسه مراجعه کنید.