کارنامه دوره «کاردانش» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی کاردانش، برای دریافت آن می‌توانید از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۷ به مدرسه مراجعه کنید.