نتایج اولیه امتحانات نهایی شهریورماه «دوازدهم نظری» و «پیش‌دانشگاهی» آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای مشاهده آن، از روز شنبه ۹۹/۱۱/۱۱ به مدرسه مراجعه فرمایید. 

در صورت اعتراض، شخص دانش‌آموز باید آن را به صورت کتبی، به همراه اثر انگشت در فرم مخصوص به مسئول اداری تحویل دهد؛ شایان ذکر است بعد از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود.