روزهای کاری مدرسه صبح امید از هفته چهارم تیر تا پایان مرداد ۹۹، روزهای دوشنبه تا چهارشنبه می‌باشد.

لازم به ذکر است، پوشش ماسک برای حضور در مدرسه الزامی است و از پذیرش دانش‌آموزان و اولیای بدون ماسک، معذور هستیم.